Pomiary elektryczne

Nasza firma wykonuje okresowe pomiary i badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych budynków, urządzeń elektrycznych i maszyn przemysłowych. W skład przeprowadzanych badań wchodzą:

  • Pomiary rezystancji izolacji

  • Pomiary skuteczności zerowania

  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

  • Pomiary rezystancji uziemienia

  • Pomiary instalacji odgromowej

  • Pomiary poboru mocy (prądu i napięcia)

Wystawiamy protokoły odbiorcze instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych oraz certyfikaty z okresowych badań urządzeń elektrycznych.

 

WSTECZ
 

© 2022 Wizard Łukasz Matyjewicz

projekt i wykonanie: Artneo